top of page

Integritetspolicy/ Privacy Policy


Video House Stockholm AB  är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. I denna integritetspolicy förklarar vi vilken typ av personuppgifter vi lagrar och hur vi behandlar dem. Denna integritetspolicy gäller för: http://videohousestockholm.se 

Video House Stockholm AB är ett video produktions bolag.Vi säljer våra tjänster inom video produktion och hyr även ut våran produktions studio för privatpersoner och företag. Vi förstår att du bryr dig om din integritet. I denna Privacy Notice beskriver vi vilka policyer och tillvägagångssätt vi använder när vi samlar in dina personuppgifter samt berättar vilka rättigheter du har. Vi tar din integritet på största allvar och kommer att uppdatera denna Privacy Notice med jämna mellanrum då vi antar nya sätt att behandla personuppgifter eller använder oss av nya integritetspolicyer.

Hanteringen av personuppgifterna följer EU:s dataförordning (GDPR) som träd i kraft 25 maj 2018.

Senast uppdaterad: 2023-08-20

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

  • Grundläggande information: namn, efternamn

  • Kontaktinformation: adress, telefonnummer, e-postadress

  • Betalningsinformation: Transaktionsinformation, betalningsmedel

  • Aktiva tjänster och avtal samt tjänster som du tidigare har haft, status för tjänster.

  • Kundaktivitet: läs- och handlingshistorik från webbplatser eller elektronisk kommunikation vi skickar ut. Samt teknisk information om enheterna du använder.

  • Cookies: se vår information om cookies här: <URL till cookie-policy>
     

Personuppgifterna samlas vanligtvis in direkt från dig eller genereras i samband med att du använder våra tjänster. 

Hur vi använder personuppgifter

Leverans av tjänst/avtal

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla våra avtal med dig, det vill säga när du har beställt en tjänst från oss eller bokat studio tid på hemsidan. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig.

Hantering av kundrelationer

Vi använder dina personuppgifter för att hantera vår kundrelation med dig. Det kan till exempel handla om kundtjänst, hantering av klagomål och felsökning gällande ditt konto.  Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig.

Analys, affärsutveckling och förbättring av tjänster

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra våra tjänster. En stor del av detta arbete innebär att analysera olika former av personuppgifter, till exempel kundaktivitet, kundhistorik och konto- och profilinformation. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Anpassad användarupplevelse

Vi anpassar användarupplevelsen och kommunikationen till din kundrelation och vi använder personuppgifter för detta ändamål. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Försäljning och marknadsföring

Vi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra produkter och tjänster, till exempel genom att du får e-post från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse. Du har möjlighet att reservera dig från delar av denna behandling genom att till exempel reservera dig från att få e-post från oss. Utöver detta kan vi också be dig om samtycke att använda dina personuppgifter för så kallad profilering, där vi drar slutsatser om dina intressen och behov utifrån dina personuppgifter. Syftet med profileringen är att vår marknadsföring ska bli mer relevant.

Vi erbjuder dig ytterligare betallösningar genom betaltjänster från tredjepart. Du kan använda den här betalmetoden när du hyr vår studio eller köper våra video produktions tjänster. Vi samlar in dina personuppgifter med syfte att överföra vår betalningsindrivning till betaltjänstleverantören. Vi samlar in dina personuppgifter, så som namn, e-postadress, telefonnummer, adress, personnummer och information om din beställning.

Vår rättsliga grund för insamling av dina personuppgifter är för att det krävs för att uppfylla ett avtal. Genom betaltjänstleverantören kan du betala senare mot faktura. Betaltjänstleverantören erbjuder dig att betala inom ett visst antal dagar, eller att dela upp betalningen.

 

KLARNA AB är en betaltjänstleverantör som du kan välja som betalmetod när handlar hos oss. Om du väljer Klarna som betalmetod kommer vi att överföra de personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra din beställning, som namn, e-postadress, personnummer och information om din beställning. Vår rättsliga grund för insamling av dina personuppgifter är ett de krävs för att fullgöra ett kontrakt. För alla villkor, vänligen besök deras webbplats, klarna.se

Systemövervakning, felsökning m.m.

Vi övervakar våra system för fel och problem. En del av dessa processer innebär lagring och behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Säkerhet, avslöjande av bedrägeri och kriminell verksamhet

Vi behandlar personuppgifter i vårt arbete med att skydda våra användare och oss själva mot bedrägeri, missbruk och kriminell verksamhet. Den rättsliga grunden

Följa rättsliga åtaganden

I vissa fall är vi skyldiga att behandla personuppgifter av hänsyn till andra rättsliga åtaganden. Ett exempel på detta är information som är kopplad till försäljning, som vi är skyldiga att bokföra och spara enligt bokföringslagen. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett rättsligt åtagande som åligger oss.

Hur länge vi behåller data

Fakturauppgifter och fakturaunderlag sparas så länge det är nödvändigt enligt lag, t.ex. bokföringslagen. Kund- och leverantörs data sparas så länge du är kund eller leverantör hos oss och därefter som längst 36 månader. Tjänster i form av videos eller bilder behåller vi som underlag för våran portfolio, och har fulla rättigheter till allt material vi skapar.

Dina rättigheter

Viss behandling av data baseras på att vi har ditt godkännande, så kallade samtycke. Du bestämmer alltid vilken behandling som du godkänner och om du vill återkalla ditt samtycke. För att kunna tillhandahålla våra tjänster behöver vi behandla och hantera dina data. Du är dock inte skyldig att lämna din data till oss. Om du väljer att inte göra det är det inte säkert att vi kan tillhandahålla alla våra tjänster till dig. Du har alltid rätt att begära ut den information vi har lagrad om dig, få den rättad eller raderad. Fakturauppgifter och fakturaunderlag sparas så länge det är nödvändigt enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter, kontakta oss på contact@videohousestockholm.se

Rätt till insyn i egna uppgifter

Du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta e-postadressen ovan för att utnyttja din insynsrätt.

Rätt till rättelse av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar uppgifter som är felaktiga eller vilseledande.

Rätt till radering av personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv. Men notera att information som vi är skyldiga att behålla av hänsyn till andra rättsliga åtaganden (som till exempel bokföringslagen) inte kommer att raderas. 

Begränsning av behandling av personuppgifter

I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av uppgifter om dig. Du gör detta genom att administrera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Protestera mot behandling av personuppgifter

Om vi behandlar uppgifter om dig med grund i våra uppgifter eller på grundval av en intresseavvägning har du rätt att protestera mot vår behandling av uppgifter om dig. Du gör detta genom att administrera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Dataportabilitet

Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kontakta e-postadressen ovan för att få ut dina personuppgifter.

Du kan klaga på vår behandling av personuppgifter

Vi hoppas att du informerar oss om du anser att vi inte följer reglerna i personuppgiftslagen. Säg gärna till först genom den kontakten eller kanalen du redan har etablerat med oss. Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter. Du gör detta till Datatilsynet.

 

 

Frågor, funderingar eller klagomål

Ansvar för kunder och användare ligger hos:

Video House Stockholm AB
....
Adress: 

Tel:

För frågor eller funderingar om vår Privacy Policy och vårt integritets arbete kontakta oss på:

contact@videohousestockholm.se

 

Denna integritetspolicy är baserad på en mall för integritetspolicy från gdprcontrol.se

bottom of page